Kumpulan Pantun Kias


Menyambung kumpulan pantun sebelumnya, yakni Kumpulan Pantun Kepahlawanan, tidak lengkap rasanya bila Media Berita tidak mempublikasikan Kumpulan Pantun Kias untuk melengkapi kumpulan pantun koleksi Media Berita. Kumpulan pantun jenis ini mengungkapkan pesan menggunakan kata-kata kias atau pribahasa. Berikut beberapa contoh kumpulan pantun kias pilihan, sengaja disuguhkan khusus untuk para pembaca Media Berita.

Kumpulan Pantun Kias Pilihan

Ayam sabung jangan dipaut,
jika ditambat kalah laganya.
Asam di gunung ikan di laut,
dalam belanga bertemu juga

Berburu ke padang datar,
dapatkan rusa belang kaki.
Berguru ke palang ajar,
bagaikan bunga kembang tak jadi.

Anak Madras menggetah punai,
Punai terbang mengirap bulu.
Berapa deras arus sungai,
ditolak pasang balik kehulu.

Kayu tempinis dari kuala,
dibawa orang pergi Melaka.
Berapa manis bernama Nira,
simpan lama menjadi cuka.

Disangka nenas ditengah padang,
rupanya urat jawi-jawi.
Disangka panas hingga petang,
Kiranya hujan tengah hari.